Rewind Yourself

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;

 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;

 • jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;

 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de website die jij thans bekijkt. Door de website van Rewind

 Yourself te gebruiken stem jij in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt

geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of

websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele

    rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke

 plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.